Den 1 januari 2021 införs nya regler för att använda drönare. Då ska alla som flyger drönare på över 250 gram ha ett godkänt och registrerat drönarkort. Tjänsten hos Transportstyrelsen öppnar måndagen den 4 januari. Hur detta ska gå att genomföra på en dag är en gåta. Därför har Bildleverantörernas Förening – BLF – legat på för att få datumet framflyttat då kravet på godkänt drönarkort börjar gälla. Transportstyrelsen har svarat att man flyttar fram datumet till den 10 januari (sic).

Bakgrunden till de skärpta kraven är gemensamma EU-regler för drift av obemannade luftfartyg (drönare) enligt förordning EU 2019/947 från den 11 juni 2019. Varför Transportstyrelsen har varit så saktfärdig med att få till utbildningsprocessen vet vi inte. Men nu menar alltså myndigheten att landets tusentals professionella drönarförare under sex mellandagar i början av nästa år ska hinna med att göra webbprovet för drönarkort, bli godkänd eller göra om provet för att bli godkänd, ansöka om tillstånd för berörd drönare, ansöka om drönarkortet och eventuellt betala för detsamma. (Den informationen är inte släppt än.)

Det stannar inte där utan under den korta tidsrymden ska drönarföraren också teckna försäkring, ange tillståndsnummer alternativt drönarkortnummer (oklart). Det står skrivet i stjärnorna hur det här ska hinnas med på så kort tid när många – inklusive myndighetens egen personal – är jullediga.

Om inte datumet för kravet på drönarkort flyttas fram ytterligare kan drönarna bli kvar på marken och då riskerar samhällsvitala funktioner bli lidande. Att fotografera eller filma med hjälp av drönare är idag en viktig del av rikets säkerhet och samhällsbevakning. Det kan handla om att övervaka elgator efter massiva snöfall, söka försvunna personer, förhindra livsfarliga istappar från fastigheter eller att fotografera/filma för media och public service.

”Detta är ett luftslott och ett myndighetshaveri. Datumet borde flyttas fram åtminstone tre, gärna sex månader för våra medlemmar och andra drönarförare. Men också för att Transportstyrelsen själv ska hinna hantera drönarkortet på ett rättssäkert sätt”, säger BLF:s verksamhetsledare Putte Salminen i en kommentar.

Läs mer här: https://dronarsidan.transportstyrelsen.se/

Foto: Björn Bergman – photo2be.com

Stockholm den 2 november 2020.

Styrelsen