Jobbar du för dagspress eller tidskrifter? Det nya upphovsrättsdirektivet från EU ska säkerställa att fotografer och andra bildskapare ersätts när plattformar som Google och Facebook visar nyhetsmaterial. Men det svenska lagförslaget av artikel 15 garanterar tyvärr inte någon förhandlingsposition för oss bildskapare. Det kan lösas genom en särskild avtalslicens. Det måste vi få fram till beslutsfattarna när direktivet ska bli svensk lag.

Globala digitala plattformar har länge urholkat marknaden för nyhetsjournalistiken. De drar in miljarder på tidningarnas innehåll och det vi skapar, utan att ha avtal med medieföretagen eller med oss upphovspersoner. Tack vare det upphovsrättsdirektivet ska en del av de pengarna landa hos utgivare av tidningar och tidskrifter. Och direktivet ger oss som står för innehållet rätt till del av de intäkterna.

Det är inte bara tidningar och tidskrifter som drabbats av den digitala utvecklingen. Våra avtal och ersättningar har undan för undan blivit sämre medan medieföretagen fått utökade rättigheter på vår bekostnad. 

Vi fotografer startar därför en kampanj tillsammans med övriga bildskapare för att bryta den nedåtgående trenden och för att stärka vår upphovs- och förhandlingsrätt. Vi ska ha den ersättning vi har rätt till. Var med och påverka! 

Gå in på www.starkbildjournalistiken.nu och skriv upp din mailadress för ytterligare information så är du med i kampanjen för en starkare förhandlingsrätt och de nya ersättningar som vi ska ha.

Vi kallar den STÄRK BILDJOURNALISTIKEN!

Styrelsen