OPINION

Skriv inte på avtalet med Egmont

Egmont Publishing har skickat ut ett nytt ramavtal till ett okänt antal frilansare. Bildleverantörernas Förening avråder våra medlemmar från att […]

Debitera moms?

Den tidning jag arbetar för är en medlemstidning för en ideell organisation (fackförbund) och vi är därmed momsbefriade vad gäller […]