OPINION

Debitera moms?

Den tidning jag arbetar för är en medlemstidning för en ideell organisation (fackförbund) och vi är därmed momsbefriade vad gäller […]