Egmont tänker inte betala ersättning vid återanvändning!

Egmont har förklarat att de vägrar att göra några som helst ändringar i avtalet och BLF avråder alltjämt våra medlemmar från att skriva på avtalet.

För ett par veckor sedan gick Bildleverantörernas Förening – tillsammans med Svenska Fotografers Förbund, Svenska Journalistförbundet och Svenska Tecknare – ut och avrådde sina medlemmar från att skriva på Egmonts avtal. Nu har företrädare för frilans-organisationerna träffat Egmont och framfört kritik mot avtalets oskäliga innehåll. Egmont vägrar dock att genomföra några som helst ändringar i avtalet, som bland annat innebär följande:

  • Egmont ges en exklusiv rätt att – inom Norden och via internet eller andra digitala kanaler – använda allt levererat material (inklusive skissmaterial!) på alla plattformar, även sådana som ännu inte är kända eller existerar. Denna rätt är obegränsad i tid! Detta innebär att du som frilansare inte har någon möjlighet att upplåta dina rättigheter till materialet till någon annan, oavsett om materialet faktiskt används av Egmont eller ej.
  • De rättigheter som Egmont ges enligt avtalet kan när som helst överföras till en annan verksamhet inom Egmontkoncernen i Norden, vilket innebär att möjligheten för dig att veta var ditt material kommer att dyka upp i framtiden uteblir.
  • Ingen ersättning vid återanvändning inom Egmontkoncernen!
  • Om någon av parterna väljer att säga upp avtalet är du fortfarande skyldig att fullfölja ingångna beställningsuppdrag och Egmont ges trots uppsägningen rätt att nyttja det material som har levererats.

BLF kommer Inom kort att publicera en kommenterad version av avtalet i dess helhet. Fortsatta diskussioner mellan frilansorganisationerna och Egmont kommer att ske med anledning av ”Frågor & svar”-delen, men något nytt möte är inte inbokat.

Om Egmont kontaktar dig och förklarar sig villiga att införa justeringar i ditt avtal uppmanar vi dig ändå till att ta kontakt med oss innan du skriver på något avtal.

Som avtalet är utformat nu avråder dock BLF våra medlemmar från att skriva på Egmonts avtal! Hör gärna av dig till kansliet vid eventuella frågor.

Written by