Den tidning jag arbetar för är en medlemstidning för en ideell organisation (fackförbund) och vi är därmed momsbefriade vad gäller intäkter och viss del av utgifterna. Skribenter och tecknare behöver (av dessa skäl, tror jag) bara lägga på 6 procent moms. Kan fotografer göra detsamma?

Svar: Nej fotografer måste alltid lägga på 25 procent. Det framgår av momsreglerna som finns att få från skattemyndigheten när de säljer inom Sverige. Se momsbroschyren SKV 552.