Att anlita frilansare är att ingå ett affärsavtal. Sådana måste ingås med respekt, skriver BLF tillsammans med SJF, SFF och Svenska Tecknare.

Forbunden-frilansarStrukturomvandlingen i mediebranschen kräver nya lösningar. En sådan är att medieföretag i allt högre utsträckning använder sig av frilansare – egenföretagare som utför arbete i stället för anställda. Problemet är att villkoren för frilansarna försämrats avsevärt.

Läs hela debattartikeln på Dagens Media

Written by