Egmont Publishing har skickat ut ett nytt ramavtal till ett okänt antal frilansare. Bildleverantörernas Förening avråder våra medlemmar från att skriva på avtalet. Det är inte ett affärsmässigt schysst avtal utan ett diktat från en part.

Vår uppfattning om det oskäliga avtalet delas av Svenska Journalistförbundet, Svenska Fotografers Förbund och Svenska Tecknare. Representanter för organisationerna kommer i början av oktober att träffa Egmont för att framföra våra synpunkter på avtalsförslaget.

Styrelsen / BLF