På torsdag röstar Europaparlamentet om en moderniserad upphovsrätt genom EU-direktivet Digital Single Market. Ett av de viktigaste förslagen i direktivet är att upphovspersoner ska kunna få ersättning av plattformar som exempelvis Youtube eller Facebook för att upphovspersonernas material visas där och samtidigt bidrar till enorma intäkter som inte kommer skaparna till godo.

Det handlar alltså inte om att jaga privatpersoner utan att exempelvis fotografer genom avtal kan få ersättning av för att deras bilder och filmer visas på plattformarna. Det pågår just nu en namninsamling av CICAC, (International Confederation of Societies of Authors and Composers) där BLF genom Bildupphovsrätt är medlem, för att påverka EU-parlamentarikerna att rösta ja till direktivet. BLF uppmanar dig som är upphovsperson eller som värnar om dem som skapar bilder och/eller filmer att skriva under namninsamlingen ”Make internt fair”. Din röst kan göra skillnad!

Klicka här:

Styrelsen

Foto: Maria Langen