Foto: Johan Nilsson / TT

2016 tog Lantmäteriet över uppgiften från försvaret att granska och ge spridningstillstånd för bilder eller filmer tagna med drönare eller andra luftfartyg över land. Då fick myndigheten två miljoner kronor i anslag och det handlade om drygt 700 ärenden per år. 2021 var antalet spridningstillstånd uppe i 30 000 men Lantmäteriet fick fortfarande bara två miljoner av sin huvudman Finansdepartementet för att lösa uppgiften. Det här har inneburit att myndigheten under flera år har fördelat om interna medel för att klara av sin uppgift men till slut insåg de ansvariga på Lantmäteriet i Gävle att det inte gick längre utan anpassade verksamheten till de givna ekonomiska ramarna.

Den förödande konsekvensen har i år blivit väntetider för granskningen för fotografer och filmare på upp till 79 dagar. Detta trots att Lantmäteriet har fått ner granskningstiden i snitt för varje ärende till 24 minuter. Det är närmare 4 500 ärenden i kön! För den enskilda företagaren och deras uppdragsgivare är detta en katastrof men det är också ett hot mot vår demokrati och vår press- och yttrandefrihet. För svensk media gäller det att bryta mot lagen eller avstå från att bildsätta en nyhet. Drönarföretagare riskerar att få lägga ned sina företag då de inte kan leverera i tid till kunderna som inte kan utföra sina arbetsuppgifter som kan handla om lagstadgad inspektion och kontroll av byggnader och andra utrymmen eller om kommersiella fastigheter som ska säljas.

”Det här är helt oacceptabelt i ett land som säger sig värna pressfrihet, yttrandefrihet och företagande, säger BLF_Fotografernas ordförande Putte Salminen.”

Pinsamt nog har väntetiden varit så lång hos Lantmäteriet att bildmaterial avsedd för valpropaganda inför valet i september blev godkänt efter att valresultatet blev klart och alltså inte kunnat visas. Än värre är att Regeringskansliet hört sig för till Lantmäteriet om de kan få gå före i kön då staten ska bildsätta ett informationsmaterial inför att Sverige ska stå för ordförandeskapet i EU från den 1 januari och sex månader framåt. Lantmäteriet som följer svensk lag har förklarat att det inte är aktuellt med något undantag från kön för Regeringskansliet.

”Tydligare blir det inte när staten genom Finansdepartementet inte förstår vad som ska prioriteras. Att först säga nej till Lantmäteriet för äskade och ovanligt välmotiverade ökade anslag och sedan begära en gräddfil förbi kön är en gigantisk skämskudde. Jag utgår från att den nya regeringen i budgeten avsätter de ekonomiska medel som behövs för att Lantmäteriet ska komma i kapp och framgent klara av sitt otroligt viktiga uppdrag, säger Putte Salminen.”

Innan Lantmäteriet 2016 tog över uppgiften från Försvaret fanns en egenkontroll som tillät fotografen att själv avgöra om bilder/filmer behövde granskas utifall motivet kunde avslöja något skyddsvärt. Men enligt uppgift fungerade systemet inte tillfredsställande och utifrån det nuvarande säkerhetspolitiska läget är det inte troligt att man går tillbaka till den ordningen. 

Däremot utreder Lantmäteriet om det kan införas branschspecifika regler, exempelvis att fotografer utifrån givna regler inte behöver ha spridningstillstånd när de levererar bilder till medieföretag. Man tittar också på om det ska gå att ha ett undantag upp till en viss höjd men här möter Lantmäteriet tyvärr motstånd både från Säpo och Försvarsmakten. Vi behöver omgående finna en väg framåt som respekterar rikets säkerhet men som inte stryper den tredje statsmakten, företagandet och vår gemensamma demokrati.

Styrelsen