A Day in the World! Det är ett projekt som uppmanar fotografer i hela världen att med sin kamera dokumentera vad som händer under en dag. Det är planerat till  2012  av den ideella stiftelsen Expressions of Humankind och sponsras av bland andra Ericsson.

Bland internationella kändisar som stöder projektet märks  Matti Ahtisaari, Gro Harlem Bruntland, Mary Robinson och Desmond Tutu. Från Sverige deltar bland andra fd statsminister Ingvar Carlsson, fd partiledare Bengt Westerberg, Michael Sohlman.
 Jeppe Wikström
håller i de praktiska arrangemangen.
Förebilden för En Dag i Världen är En Dag i Sverige, som hölls år 2003. Då togs 24 000 bilder och man man höll sig ännu till film och papper. Ungefär en procent av bilderna valdes ut till en bok och utställning.
– Genom den nya tekniken kan alla få möjlighet att se alla bilder som tas i det här projektet. En av utmaningarna blir nu att få med delar av Asien, Afrika och Sydamerika där internet ännu inte är så utbredd, sade en av initiativtagarna Jeppe Wikström på en presskonferens i Stockholm där projektet presenterades.
 Du kan anmäla dig för att få fortlöpande information om projektet här!