Stockholm, juni 2015

Bästa medlem,

Det råder tuffa tider för fotografer, även för oss som är medlemmar i BLF. Nya ”fotografer” tar sig in på marknaden genom att hålla mycket låga priser med svag eller ingen lönsamhet. Många av de nya har inte tillräckliga kunskaper i affärsutveckling, dvs. att behålla och framförallt utveckla nya affärer. Den konkurrensfördelen vill vi förbättra för våra medlemmar.

Affärsutveckling ska vara gruppens ledord.

BLF’s styrelse har beslutat att ta tillvara er kreativitet genom att skapa en arbetsgrupp där vi byter erfarenheter, tänker till om vad vi kan lära av varandra, vilka nya – gärna okonventionella – grepp vi kan ta för att öka våra affärsmöjligheter och vår lönsamhet och samtidigt stärka medlemmarnas och BLF’s position på marknaden.  Samtliga medlemmar är välkomna med förslag och att kandidera till en plats i arbetsgruppen.

Vi räknar med att gruppen ska bestå av 6-8 medlemmar, inklusive någon/några från styrelsen, som i ett slutet forum på nätet kan diskutera och flöda kreativa förslag. Hur kan vi marknadsföra våra tjänster? Vilka hinder ser vi? Ingen tanke eller förslag är fel att yttra. Gruppen värderar själv tipsen och idéerna. Givetvis ska vi ta i beaktande och respektera att varje medlem har egna affärshemligheter, men det borde ändå vara möjligt att nå en samsyn på vad som kan utvecklas.

Förslagen ska ge näring åt både enskilda medlemmar och BLF som organisation. Vi har som ambition att genomföra ”beslutskonferensen” under ett dygn i september eller oktober. BLF kommer att stå för boendekostnaden och vi kommer att genomföra konferensen någonstans dit det är lätt att ta sig, beroende på var gruppens medlemmar kommer ifrån.

I god tid innan dess ska arbetet med insamling och prioritering av inkomma idéer och förslag vara klar. Efter konferensen är det upp till styrelsen att se till att samtliga medlemmar får ta del av gruppens resultat på ett bra och informativt sätt.

Vi strävar efter en geografisk spridning av deltagarna och helst ha olika typer av fotografer/filmare/bildbyrå representerade. Varmt välkommen att anmäla dig, senast den 20:e juli. Anmälan sker via mejl till [email protected] Skriv affärsutveckling i ämnesraden.

Bakgrund: Enligt färsk statistik sjunker lönsamheten för lejonparten av oss och ofta tvingas fotografen/filmaren/bildbyrån följa med i en prisspiral som leder åt fel håll, eller etter värre, att verksamheten måste läggas ned.

Fotosidan.se: SCB statistik: ”Fler frilansfotografer slåss om samma pengar”.http://www.fotosidan.se/cldoc/fler-frilansfotografer-slass-om-samma-pengar.htm

PDF: http://sfoto.se/sites/default/files/article_attachments/uppslagfini1_470mm.pdf

Styrelsen, genom Björn Bergman och Putte Salminen