Det affärsutvecklingsprojekt inom BLF som löpt sedan 2015 har utmynnat i fem punkter: Att finna ersättare, Att sälja sig själv, Utbilda bildköpare, Hur hantera bildstölder? och Prismodeller. Styrelsen har beslutat att gruppen ska arbeta vidare med Utbilda bildköpare och Prismodeller. Medlemmar i BLF kommer att via mail få ytterligare information kring övriga punkter och projektet i stort.
Affärsutvecklingsgruppen består av:
  • Maria Langen, Stockholm
  • Anna Hellman, Stockholm
  • Stefen Tell, Stockholm
  • Kristina Wirén, Kalmar
  • Simone Syversson, Karlstad
  • från styrelsen Björn Bergman och Putte Salminen, båda från Stockholm