Det affärsutvecklingsprojekt inom BLF som löpt sedan 2015 har utmynnat i fem punkter: Att finna ersättare, Att sälja sig själv, Utbilda bildköpare, Hur hantera bildstölder? och Prismodeller. Styrelsen har beslutat att gruppen ska arbeta vidare med Utbilda bildköpare och Prismodeller. Medlemmar i BLF kommer att via mail få ytterligare information kring övriga punkter och projektet i stort.
Affärsutvecklingsgruppen består av Maria Langen, Stockholm – Anna Hellman, Stockholm – Stefen Tell, Stockholm  – Kristina Wirén, Kalmar – Simone Syversson, Karlstad och från styrelsen Björn Bergman och Putte Salminen, båda från Stockholm