I onsdags genomförde AU-gruppen ett möte där vi gick igenom första fasen: ”Problemidentifiering”.
Sju områden valdes ut att gå vidare med. Vi har som mål att återkomma före jul med vilka dessa områden är. Därefter börjar arbetet med att ge förslag på åtgärder i syfte att minska de upplevda problemen / hindren.

Medverkande på mötet var Stefan Tell, Simone Syversson (via telefon), Maria Langen, Anna Hellman, Björn Bergman och Putte Salminen, Förhindrade var Sven Wallgren och Kristina Wirén.
Info om AU-gruppen finns att läsa här: https://www.blf.se/affarsutveckling/