Bildleverantörernas Förening var representerade på ÅF’s intressanta drönarseminarium i Solna den
2017-04-06. Nedan ett axplock av informationen och kommande förändringar som vi anser mycket positiva för bl.a drönarfotografer / filmare.

Du som vill ha komplett info och dokumentation av hela seminariet, klicka här.

Exempel på kommande ändringar i Sverige:
Utomhus flygning  • ALLA civila obemannade luftfartyg omfattas av föreskrifterna • Enbart tyngre UAS omfattas av tillståndsplikt (>7kg?) • ID på ALLA UAS • Max 120m över mark för ALLA drönare i okontrollerad luft • Möjliggöra begränsad mörkerflygning • Möjliggöra flygning bortom synhåll (EVLOS) utan D&A • Förenkla möjligheten till flygning i närheten av hinder som är högre än 120 m • Möjliggöra användning av drönare, på maximal flyghöjd 50m (eller 10m för vissa militära områden) inom en flygplats kontrollzon om avståndet till flygplatsen är minst 5 km, utan att: – behöva begära tillstånd. – ha radiokontakt med flygtrafikledninge