Aftonbladet Bild ska läggas ner. Det har sedan länge inte varit lönsamt. Aftonbladets bildbyrå startades 1997 – som en konkurrent till Scanpix. Sammanlagt berörs 9,5 tjänster. Förhandlingar med facket har inletts. Aftonbladet Bild är medlem i BLF.

”Vi försöker hela tiden effektivisera och rationalisera verksamheten. Samtidigt ska vi fokusera på kärnverksamheten i Aftonbladet. Under lång tid har vi också sett att Aftonbladet Bild inte varit lönsamt”, säger Fredrik Lindén, informationschef i Aftonbladet till dagensmedia,se.
 Nedläggningen får konsekvenser för både Aftonbladets och Svenska Dagbladets bildhantering, bekräftar Lindén. Men exakt vilka vill han återkomma till.
BLF: s ordförande Johan Främst:
– Nedläggningen av Aftonbladet Bild visar att klimatet i branschen har hårdnat, även bland de större bildbyråerna!