Dödsolycka – skulle köpa pilsner för prispengarna

Aftonbladet klandras av Pressens opinionsnämnd (PON) för presentationen av en läsarbild som utsågs till ”Månadens vinnarbild”. Bilden föreställde en personbil som hade påkörts av ett tåg varvid paret i bilen omkom. På tidningens fråga vad läsarfotografen skulle göra med prispengarna – 7 100 kr – svarade denne glatt att han skulle ”köpa öl under sommaren”.

Det omkomna parets dotter tog illa vid sig och anmälde Aftonbladet för Pressombudsmannen (PO). Enligt dottern kände hon och den övriga familjen sig djupt sårade av att AB beskrivit händelsen som något positivt.
”Föräldrarna hade dött och Aftonbladet har använt den svåra olyckan på ett smaklöst och ovärdigt sätt” skriver dottern i anmälan.
Hon fick medhåll av PO, som rekommenderade den dömande instansen Pressens opinionsnämnd (PON) att fälla Aftonbladet. Det gjorde PON och konstaterar att Aftonbladet inte visat tillräcklig hänsyn till olycksoffren som de pressetiska reglerna kräver:
”Att välja ut en sådan bild till månadens läsarbild och premiera den på det sätt som skedde i artikeln var hänsynslöst mot de efterlevande”, skriver nämnden