Om en bild som jag har hittat i boken Lyckad nedfrysning av Herr Moro. Av ORDFRONT förlag, Stockholm. Bilden är tagen på en man i USA i elektriska stolen, Fotografen är Van der WEYDE, bilden togs år 1900. Men jag såg i registret i boken att bilden var copy International Museum of Photography at George Eastman House, USA. Får jag då inte använda bilden, t.ex på nätet?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Om du kan använda bilden eller ej kan bero på när fotografen Weyde avled. Skyddet för upphovsmannen, i USA är numera 50 år efter fotografens död, inom EU 70 år. Lagstiftningen skall tillämpas på upphovsmannens hemvist. Är Weyde amerikan och dog t ex 1920, så är bilden fri. Någon som läser detta kanske kan hjälpa till med biografiska uppgifter om Weyde.