Den amerikanske frilansfotografen Ashoka Mukpo som insjuknade i ebola och flögs för vård hem till USA är på väg att förklaras frisk. Den 33-årige Ashoka twittrar från sin sjuksäng på Nebraska Medical Center att han för tredje dagen i rad har testats negativ för ebola. ”Jag är jätteglad”, skriver han.
Läs mer här!