Transportstyrelsen föreslår via remissförfarande att avgiften för luftfartyg / drönare klass UAS1  < 7kg tas bort.
Avgiften för klass UAS2 föreslås bli 3800:- för tillståndsprövning och 1400:- årsavift.
Enligt förslaget sker ändringarna 2018-06-01

Läs gärna mer här