Det pratas om att ansöka som ansvarig utgivare för sin hemsida – var gör man detta? Jag är frilansare som bygger upp ett bildarkiv på nätet. Som många tidigare sagt så fotar man ju många ggr reportagefoto där det är omöjligt att fråga alla personer om tillstånd. Bilden kan ju ändå ha ett värde i sig som en redaktionell bild och i dessa sammanhang behöver man ju inte personers tillstånd. Kan man som ansvarig utgivare då ha dessa bilder på nätet till försäljning mot tidningar och kan man söka detta tillstånd som enskild firma med bildarkiv eller måste det just vara en nyhetssite?

Svar från Bildombudsmannen Staffan Teste: Man ansöker om ansvarig utgivare hos Patent- och Registreringsverket. Det går också att ansöka om utgivningsbevis som för en tidning hos samma myndighet. De andra frågeställningarna är oklara. Sänd ett mejl till Datainspektionen som är tillståndsmyndighet så kanske de kan svara på dina frågor. Det finns en del domar som tyder på att yttrandefrihetslagen omfattar hemsidor som inte är nyhetssidor. Hur en domstol ställer sig till bilder i det här sammanhanget är det nog ingen som vet. Men datainspektionen är skyldiga att svara på hur de tycker att det skall vara.