Använda bild från annans hemsida

Om jag gör en hemsida till ett företag som arbetar på ett projekt, om jag då kopierar en bild från projektets hemsida till företagets och ska använda bilden som hänvisning/referens, men sätter projektets copyright på den och länkar tillbaka till projektets hemsida, är detta tillåtet? Blir det som ”fair use” eller den svenska motsvarigheten om det finns någon?

Svar: Nej. Du måste ha tillstånd av upphovsmannen till bilden.

Den amerikansa undantagsregeln ”fair use” har inte någon riktig motsvarighet i svensk upphovsrätt. I svensk lag är det strikare och handlar undantaget främst om privat bruk.

Written by