Min syster har blivit intervjuad i en tidning och till artikeln har de publicerat en bild som jag tagit!!

Antagligen har de bett min syster skicka in en bild (Hon är ganska ung och har antagligen inte tänkt på att det var jag som tagit bilden). På nätupplagan står inget namn. Min syster trodde att namnet stod i pappersupplagan. Kan jag begära betalt av tidningen och vad kan jag göra åt att inte namnet står och de inte frågat om lov?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Du kan fakturera då du som upphovsman ej tillfrågats om publiceringen av bilden. För utelämnat namn på upphovsman utgår extra ersättning. Är det dock så att din syster avtalat att bilden får publiceras fritt utan ersättning så kan tidningen i så fall ställa motsvarande krav gentemot din syster. Beträffande namnfrågan så vet tidningen om att bilder inte kan publiceras utan uppgivande av fotografens namn och att denna rätt inte kan överlåtas ens till din syster, så den delen av ersättningen får tidningen stå för självt oavsett vad din syster lovat.