Bör kompisfotografering i skolorna förbjudas? Frågan är omstridd. Få skolor förbjuder aktivt kompisfotografering inom ramen av skolfoto. SvD har utrett problemet inom sin miniserie av artiklar om skolfotografering. Att några kompisar går ihop och låter sig fotas tillsammans är populärt. Men antimobbningsorganisationen Friends varnar för det och anser att det att kan vara uteslutande och blir lätt en mobbningsfaktor.

En skola som, förbjuder kompisfotografering är Sollentuna Musikklasser. Man säger aktivt nej! Patrik Nilsson vd för skolfotoföretaget Fovea säger att de särskilda kompisbilderna är populära, men inte överallt. ”Vi erbjuder inte kompisbilderna, om skolan säger nej. Men, som, sagt, organisationen Friends tycker att man på skolorna bör överväga att säga nej till att några går iväg och inte alla. Det är lätt att känna sig ensam och utsatt i skolan!
Mer att läsa hittar du här!