Affärsutvecklingsgruppen som ni tidigare läst om i BLF News: Affärsutveckling har nu startat. Gruppens övergripande syfte är att skapa Affärsnytta för BLF’s medlemmar.
Vårt första ämne är Problemidentifiering. Gruppens målsättning är att efter en beslutskonferens rapportera resultatet till våra medlemmar i början av 2016.

AU-gruppen består av följande medlemmar:

  • Simone Syversson
  • Sven Wallgren
  • Anna Hellman
  • Stefan Tell
  • Kristina Wiren
  • Maria Langen
  • Putte Salminen och Björn Bergman (BLF’s styrelse)

Vi återkommer med löpande info om gruppens arbete.