Hej alla, god fortsättning

Affärsutvecklinsgruppen har på ett möte sammanställt de problemområden som upplevs som en begränsning av våra affärsmöjligheter som fotografer och filmare. Nu startar arbetet med att föreslå lösningar.

Vi har grupperat upplevda problem i nedanstående sju områden:

  • Att finna ersättare när man inte hinner, kan eller vill ta ett uppdrag
  • Att sälja sig själv – Bl.a krav på en säljande hemsida
  • Utbilda bildköpare
  • Hur hantera bildstölder
  • Dumpade priser
  • Öka efterfrågan på yrkesfotografer
  • Koppla fler tjänster till ett foto/filmuppdrag

Vi beräknar kunna redovisa resultatet under tidig vår

Info om AU gruppen för nya medlemmar: https://www.blf.se/affarsutveckling/

Hälsningar,
BLF styrelse
Björn Bergman / Putte Salminen