Det är hög tid att avskaffa fotoförbudet i svenska rättssalar! TV-sända rättegångar – som i Norge – borde vara nästa steg, skriver Maria Abrahamsson i en signerad huvudledare i Svenska Dagbladet. Rättegångar av stort allmänt intresse som till exempel polismorden i Malexander, brandrättegången i Göteborg, rättegången mot Anna Lindhs mördare, Skandiadirektörerna och sommarens mordrättegång mot Anders Eklund är exempel, som SvD anför på rättegångar som bör tv-sändas.

Fotoförbudet är i dag ännu svårare att försvara än när det infördes, anser tidningen. Som skriver att det därmed inte är sagt pressfolk och tv-kameror fritt ska tillåtas härja i rättssalarna. De domare och politiker i Sverige som är skeptiska till att tillåta fotografering bör låta sig inspireras av krigsförbrytarrättegångarna i Haag. Vittnen där som oftast är hotade tillåts då få sina ansikten pixlade och rösterna förvrängda.