BLF har slutit samarbetsavtal med ”Bildupphovsrätt i Sverige” om fördelning av individuell ersättning för kopiering av bilder från tidningar, tidskrifter och böcker samt från SVT/UR. Det betyder att BUS (Bildkonst upphovsrätt i Sverige) i fortsättningen administrerar utbetalningen av kopieringsersättningen till samtliga BLF-medlemmar.

De medlemmar som haft bilder publicerade kan retroaktivt ha många sköna tusenlappar att hämta. Det är bara att fylla i ansökningsformulär som man kan ladda hem på BUS hemsida och lämna in sin ansökan. Du som har haft bilder publicerade i tidningar och tidskrifter under 2010 har rätt att få betalt för din så kallade IR (=individuell reprografiersättning) om du lämnar in din ansökan senast den 15 november. Pengarna kommer från de ersättningar som har inkasserats av Bonus Presskopia.
Samarbetet gäller stillbilder och inte rörliga bilder. Även pengar för kopiering i SVT Play och UR Play ingår.
BLF: s ordförande Johan Främst är nöjd med uppgörelsen och säger:
– Det är viktigt att alla organisationer samarbetar och BLF har därför valt att söka medlemsskap och samarbeta med de övriga bildorganisationerna, ett sammarbete som vi tidigare stått utanför. Genom ett träffat samarbetsavtal får nu BLF-medlemmarna möjlighet till individuell ersättning.
– Det kommer att innebära jobb för den enskilde medlemmen att redovisas vilka bilder som sålts till tidningar böcker, TV men kan ge gott utbyte tillbaka. Det finns fotografer som erhållit upp till 20 000 kr under ett år då deras bilder flitigt använts i de olika medierna.
Det är bara individuella fotografer som kan söka ersättningen men BLF har också förhandlat en uppgörfelse om  att.bildbyråer eller museer som är rättighetsinnehavare kan erhålla ersättning.
Har du inte sökt förr kan du i år söka ersättning för bilder i tidningar och tidskrifter och böcker för 2010 och dessutom retroaktivt för böcker för åren utgivna 2006 – 2010.
För att få pengarna måste ansökningsblanketter fyllas i. De kan hämtas via BUS hemsida som administrerar utgivningen.
Det krävs alltså litet byråkratiskt jobb av dig. Du måste ange exakt i vilka publikationer dina bilder har blivit publicerade i. Du gör klokt i att först noga läsa vilka regler som gäller. Sedan gå igenom listan ”vanliga frågor och svar” samt därefter tanka hem formuläret som ska fyllas i och registrera dig. Maxbeloppet för kopieringsersättning har hittills varit 20 000 kr per år och medlem men höjs till 25 000 kr.
Bildupphovsrätt i Sverige är en nybildad ekonomisk förening som har bildats av bildorganisationerna i Sverige. Den har startats av bl.a. Svenska Journalistförbundet (SJF), Konstnärernas riksorganisation (KRO), Svenska fotografers förbund (SFF) och Bildkonst upphovsrätt i Sverige (BUS).  BLF har slutit ett så kallat hängavtal med den nya organisationen och i det avtalet stadgas att ordinarie medlemskap ska erbjudas senast den 31 december 2012 då BLF kan få plats i den ekonomiska föreningens styrelse.
Närmare upplysningar om regler, formulär mm kan du få här!
Du kan också ringa till BLF: s kansli eller till BLF: s juridiska ombud Staffan Teste.