Studenttidningen Lundagård friades i hovrätten för att ha publicerat ett faksimil av en annons i sin papperstidning, men fälldes för upphovsbrott för att ha gjort samma sak på nätet. Nu överklagar bägge parter till HD.

 

 Lundagård hade publicerat en kritiskt granskande artikel om studenternas Kreditkassa och dess ”höga räntor”. Artikeln illustrerades med ett faksimil av Kreditkassans annons som innehöll en bild tagen av fotograf Henrik Ekstrand.
 Med hjälp av jur kand Staffan Teste stämde Ekstrand tidningen, som fälldes i hovrätten över Skåne och Blekinge för att utan tillstånd ha publicerat bilden i faksimil av annonsen på nätet. När det gäller kritisk granskning finns undantag i Upphovsrättslagen att i papperstidning publicera faksimil utan upphovsmans medgivande. Undantaget gäller dock inte för att göra samma sak på nätet.
 Lundagård dömdes att betala fotograf Ekstrand i skadestånd 2 500 kr.
 Tidningen Lundagård har anlitat medierättsjuristen Fredrik Jacobsson hos Luterkort i Malmö, som bland annat åberopar förarbetena till lagen där det framgår att reklam inte alls omfattas av paragrafen. Alltså ett slags undantag från undantaget! Slutsatsen av hans resonemang är med andra ord bli att lagen borde tolkas att det är fritt fram även på nätet – så länge det gäller att återge en annons.
 Staffan Teste/Henrik Ekstrand å sin sida hävdar att Lundagård genom att i faksimilet  1) inte återge rubriken i annonsen förvanskat Ekstrands ”konstverk” och 2) inte ha angett upphovsmannens namn (=fotobyline) under faksimilet gjort sig skyldig till upphovsrättsbrott. För det kräver de skadestånd med sammanlagt 19 560 kr.
 Det återstår nu att se om HD beviljar prövningstillstånd till någon av parterna.

   Så här såg det omtvistade faksimilet ut i tidningen Lundagård (illustrationen på sidan överst till höger. Foto: Henrik Ekstrand):
(Om vän av ordning undrar, så är skälet till att vi här och gratis kan återge det är att återgivning av ”offentliggjorda verk” är tillåtet när det sker i samband med att man i artikeln redogör för ett rättsfall.)

lundagard.jpeg