Det brittiska parlamentet har antagit en ny lag som ska stoppa fildelarna. Myndigheterna ska kunnas både blockera sajter och stänga av nätanvändare. Misstänkta personer får först varningsbrev och om de fortsätter riskerar de att få sin internetuppkoppling avstängd. Maximistraffet för upphovsrättsintrång höjs till 50 000 pund, internetleverantörer riskerar straff på 250 000 pund.

Den så kallade Digital Economy Act innehåller också några speciella paragrafer om immaterialrätt (upphovsrätt). I sista stund lyckades BAPLA, systerorganisation till BLF i Storbritannien, att genom skicklig lobbying tillsammans med andra bildorganisationer och brittiska journalistförbundet få regeringen att stryka en paragraf i propositionen (par 43) som kunde blivit ödesdiger för bland annat fotografer och bildbyråer. Bland annat tog BAPLA kontakt med samtliga ledande parlamentsledamöter för att övertyga dem att inte anta paragraf 43.

I den nu strukna paragrafen 43 sades helt enkelt att det i fortsättningen var tillåtet att återanvända upphovsrättsskyddade verk om upphovsmannen inte kunde finnas (så kallade övergivna, ”föräldralösa” verk).

Är faran nu över? Den retoriska frågan ställer Simone Cliff, ordföranden i BAPLA, i ett mail till systerorganisationerna. Nej, ingalunda svarar han. Kampen har bara börjat. Vi får i fortsättningen se upp med hur USA och EU försöker diktera villkoren när det gäller ”övergivna” verk.

Den strukna paragrafen.