Läs gärna bl.a dessa intressanta ord ur senaste NikonPro Magazine
”Being a professional means you live from your pictures”
Skrivet av Jeremy Walker, Martina Wörtz och Andrew Hancock .

PDF NikonProWinter2016