Jag har en fråga gällande en bild på internet som finns på en hemsida. Får man utan att fråga personerna på bilden lägga ut den på sin hemsida som reklam för en tjänst? Personen på bilden är min dotter och hon vill absolut inte förknippas med de personer som gör reklam för sitt företag. Jag har bett dom att ta bort just denna bild men inget har hänt, hur går jag vidare?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Fakturera för skadestånd. Det är förbjudet att använda någons porträtt för att marknadsföra en kommersiell vara såvida avsändaren inte är en ideell förening.

BLF:s notering. Vi rekommenderar alltid att man först tar kontakt med den som gjort intrånget. BLF har dokument om hur man hanterar intrång i upphovsrätten. Kontakta kansliet på 08-555 963 10 eller [email protected] för ytterligare information.