Vad är det för skillnad på priset på en bild om man är med i journalistförbundet eller inte? Om vi till exempel använt oss av en bild från en privatperson som fått den av en fotograf och denne nu vill ha betalt?

Svar: Det är ingen skillnad på priset för en publicerad bild om fotografen är professionell eller inte. Är en bild värd att publiceras skall den betalas efter de tariffer som finns i branschen. Privatbilder får ej överlåtas till annan, så det låter som om fotografen skulle ersättas enligt t.ex. BLF:s FOTOguiden. Den finns att beställa från BLF:s hemsida.