TV4 Fakta vill visa en dokumentär där jag har 5 stillbilder. Den har visats tre gånger tidigare och jag har fått betalt enl. BLF. Nu föreslår de en ”klumpdeal” för framtida repriseringar. Hur gör jag. Vad är rimligt om jag går med på klumpdealen?

Svar: Omöjligt att besvara utan uppgifter om summor och visningsrättigheter. Men gör tillsammans med kunden ett överslag på hur många ytterligare visningar som är sannolikt och basera priset på detta.