På Facebook läggs det ut bilder på allt och alla. Jag har själv blivit fotad och upplagd på nätet vilket jag absolut inte vill. Jag vet att det inte krävs godkännande men om jag nu anser att jag inte vill ha bilden på mig kvar, kan jag då kräva att personen i fråga tar bort bilden? Och om han/hon vägrar, vad gör man då?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Du kan försöka stämma enligt lagen om namn och reklam i bild. Nästan alla hemsidor får betraktas som reklamsidor och lagen innebär att det fordras tillstånd av personen på bilden för reklam. Betraktas sidan däremot som redaktionell så är det svårt. Lyssna även med datainspektionen.

BLF:s notering. GDPR har ersatt personuppgiftslagen vilket ger individer ett ökat skydd. Det är troligen ett enklare sätt att få bort bilden. Kontakta Datainspektionen för ytterligare information.