GETTY GOOGLEGetty hävdar att Google åker snålskjuts på deras bildjournalistiska verksamhet utan att själva vara delaktiga i att generera något av innehållet. Mer specifikt anklagar, Getty, Google Images för att införskaffa sina bilder på ett sätt som leder bort trafiken från Gettys webbplats där de säljer sina leverantörers bilder. De säger att de skall lämna in ett formellt klagomål i Bryssel under onsdagen.

Klagomålet gäller det som kallas ”skrapning” – där Google anklagas för att använda innehåll som genereras av konkurrenter för att främja sina egna tjänster. Inlämnandet innebär att Europeiska kommissionen kommer att bilda sig en uppfattning om huruvida den anser konkurrensreglerna har brutits. Google nekar allmänt till att ha brutit mot några sådana regler. I sitt klagomål hävdar Getty att Google missbrukat sin dominans inom bildsök och att de ”drastiskt” ändrat det sätt som de presenterar Gettys bilder på efter januari 2013 genom att visa dem i en hög upplösning och stora format. Före det hade de endast visats i bildsökningar som lågupplösta miniatyrer.

Yoko Miyashita, Gettys chefsjurist hävdar att denna nya sättet att visa bilderna på leder bort trafiken från bolagets hemsida, där kunderna skulle betala för dem, och hindrar kunder från att någonsin lämna Googles plattformar. Hon tillägger också att detta ”främjar piratkopiering, vilket resulterar i ett utbrett intrång i upphovsrätten, samt skapar oavsiktliga pirater”. Getty säger sig ha uttryckt sin oro för Google redan för tre år sedan, men Google svarade att Getty antingen bör acceptera deras nya presentations sättet av bilder eller välja bort bildsök, vilket i realiteten skulle innebära att Getty skulle bli osynliga på internet. Miyashita säger att detta inte var ett ”lönsamt val” med tanke på vikten av Google som sökmotor på Internet. Getty poängterar också att Google hotar försörjningen för de 200.000st fotografer och andra som förlitar sig på företagets affärsmodell för sin försörjning. ”Genom att stå i vägen för en rättvis marknad för bilder, hotar Google skapandet och äventyrar konstnärernas förmåga att finansiera skapandet av viktiga framtida verk”, säger hon. Getty säger även att deras webbtrafik kollapsade omedelbart 2013 efter de förändringar som genomförs av google.com och google.co.uk. På de franska och tyska Google sajterna där ändringarna i bildsök inte genomförts märktes däremot ingen skillnad.

Flera nyhetsorganisationer är oroliga för att Google ”skrapar” deras innehåll och att det blir lättare att kringgå betalväggar när artiklarna istället visas på Googles plattform. Redaktionerna klagar över att Google har blivit den viktigaste portalen för att komma åt deras innehåll, snarare deras egna hemsidor. Newscorp som äger Wallstreet Journal lämnade in en klagan förra veckan.