Jag undrar om man får lov att använda bilder (som jag tagit med egen kamera) på produkter som tex Sony TV apparat på en hemsida för kommersiellt bruk?

Svar av bildombudsmannen Staffan Teste: Så länge inte Sonys varumärke utnyttjas på ett otillbörligt sätt borde det vara tillåtet. Varumärket skyddar egentligen enbart för konkurrens t.ex. försäljning av annan TV eller försäljning av TV-apparater.