Jag fotograferar en del både för en simförening och en gymnastikförening, deras uppvisningar och tävlingar. Kan jag publicera dessa bilder på Internet utan varje persons medgivande? Jag tycker själv inte det vore något problem med tanke på PUL då det kan anses vara journalistisk dokumentation av tävlingen. Gäller i så fall samma sak start- och resultatlistor?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: För att det skall anses vara journalistik måste hemsidan det läggs ut på vara en nyhetssida. Som sådan räknas t.ex. dagstidningars hemsidor. Däremot är det inte lika klart att en vanlig förenings eller enskilds hemsida kan räknas in i den kategorin. För att vara riktigt säker vänd dig till datainspektionen som är tillsynsmyndighet i dessa frågor och lägg fram problemet och be att få ett svar. Samma sak gäller start- och resultatlistor.

BLF:s notering. Idag – 2019 – är det ingen som reagerar på om bilder från tävlingar förekommer på idrottsföreningars hemsidor. Men i och med GDPR som ersatte PUL från 2018 kan det komma att bli en annan bedömning. Kontakta Datainspektionen för svar.