På vår skola går lärare kurs i IT och media. I kursen ingår att skicka in inlämningsuppgifter, t ex ett dokument i Word med en bild.

Får man använda ett foto på en person, som man hittat på en webbsida i en inlämningsuppgift? Är det att betrakta som personligt bruk, när det rör en kurs man går? Bild/dokument ska inte publiceras eller presenteras – det är enbart för handledaren som ska godkänna uppgiften. Är det någon skillnad om en elev använder en bild i ett inlämnat arbete eller om en anställd gör det inom ramen för fortbildning?

Svar: Om den skola man går i är ansluten till Bonus Copyright Access så går det att ladda ned på nätet och använda i undervisningen, men bara för undervisning. Annars är det ej tillåtet. Om den anställde är lärare omfattas även läraren av Bonusavtalet.