På den högskola jag arbetar brukar en del av kurslitteraturen på vissa kurser tillhandahållas genom kompendier som studenterna köper till självkostnadspris. Min fråga är vad som gäller för bilder som kan ingå i de verk som kopieras – måste särskilda tillstånd sökas för dessa eller räcker det att få godkännande från den/de som är textens rättsinnehavare? Jag undrar även om kopiering av bilder “ingår” i det avtal högskolor har med Bonus?

Svar: Kopiering av bilder ingår om skolan har avtal med Bonus Copyright Access. Avtalet är dock begränsat till antal sidor osv. Behöver skolan kopiera upp hela böcker med bilder måste avtal träffas med upphovsmännen och det räcker inte med enbart ägare till texten. Kopieringen är ett nytt användande som är skilt från det ursprungliga och kan endast tillåtas av upphovsmannen/rättsinnehavaren.