Fotografer, illustratörer, konsthantverkare och konstnärer som har bilder i böcker, tidningar och tidskrifter, utgivna för den svenska marknaden kan ansöka om IR (Individuell reprografiersättning). IR är en ersättning som bildupphovsmän som är publicerade i böcker tidningar och tidskrifter utgivna i Sverige kan söka. IR är en ersättning för att publiceringarna kan fotokopieras inom undervisningen i Sverige. Du som fotograf måste själv anmäla dig och skapa ett konto.

Sista anmälningsdag är den 1 juni 2016 för böcker utgivna åren 2011-2015 och tidningar/tidskrifter år 2015.

Utförlig information om IR hittar du här: Bildupphovsrätts hemsida