Bilder jag tar på folk på stan, får jag lägga ut dom utan personuppgifter? Bilder jag tar av vänner, får jag lägga ut dom utan personuppgifter? När behöver jag tillåtelse av personen på bilden och när behöver jag inte det?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Personuppgiftslagen PUL har ändrats från och med 1 januari 2007. Det är idag lättare att publicera personbilder på Internet. I kränkande eller förtalande sammanhang fordras fortfarande tillstånd av personen på bilden för att bilden skall kunna publiceras på Internet.

BLF:s notering. Numera finns det en lag om kränkande fotografering. Dessutom skyddar GDPR, som ersatt PUL personuppgifter på ett mer omfattande sätt. Men det är inte förbjudet att fotografera folksamlingar enligt Datainspektionen. Kontakta gärna Datainspektionen för ytterligare information.