Får jag sätta ut bild på min avlidna faster och farbror på hemsidan utan att fråga anhöriga. Faster dog för 20 år sedan och farbror för 4 år sedan.

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Ja, döda har inget skydd i Sverige.

BLF:s notering. Kända personer kan ha företag som representerar dem efter döden. När en musikal om Greta Garbo skulle sättas upp i Sverige fick man lösa rättigheter om att använda Greta Garbos namn. Vi uppmanar till försiktighet även om svaret från Staffan Teste per definition är rätt.