Bilder på producerad hemsida

Jag har gjort en hemsida åt en butik. Till hemsidan fotograferade jag flera bilder i butiken. Nu har ett annat företag gjort en ny hemsida åt butiken och använt nästa alla bilder jag tagit. Har de rätt att göra det utan mitt tillstånd?

Svar: Nej, fakturera butiken för intrång.

Det finns en dom i Uppsala tingsrätt just om att det inte är tillåtet att använda material från en annan när det gäller omgörning av hemsidor.

Written by