Jag har gjort en hemsida åt en butik. Till hemsidan fotograferade jag flera bilder i butiken. Nu har ett annat företag gjort en ny hemsida åt butiken och använt nästa alla bilder jag tagit. Har de rätt att göra det utan mitt tillstånd?

Svar från Bildombudsmannen Staffan Teste: Nej, fakturera butiken för intrång. Det finns en dom i Uppsala tingsrätt just om att det inte är tillåtet att använda material från en annan när det gäller omgörning av hemsidor.

BLF:s notering. Vi rekommenderar att man först kontaktar den som gjort intrånget. Vi har dokument som kan hjälpa dig att hantera bildstöld. Kontakta kansliet på 08-555 963 10 eller [email protected]