SFF , Svenska Tecknare , Journalistförbundet , KRO och BLF fördömer nu starkt de uppdragsavtal som riktar sig till frilansande fotografer, illustratörer och skrivande journalister som vill jobba för tidskrifter som ges ut av förlaget Bonnier Tidskrifter (BT).

I avtalen övertar BT alla ekonomiska upphovsrättigheter som innebär att BT, oavsett vilken tidskrift som är frilansarens verklige uppdragsgivare, får rätt att använda bilderna/texterna inte bara i hela tidskriftsförlagets egen verksamhet utan även av utomstående företag i såväl Sverige som utomlands. BTs användningsrätt förutsätts även innebära en exklusiv rätt för BT att använda materialet, där frilansarens möjlighet att sälja materialet vidare till annan förhindras. För detta erhåller frilansaren utöver sitt uppdragsarvode ett generellt påslag om 20%.

 

Förutom en obegränsad användningsrätt förbehåller sig även BT rätt att fritt ändra och manipulera i frilansarens inlämnade material. En rätt som normalt ska ligga kvar hos frilansaren själv.

Även material som frilansaren tidigare har skapat för tidskriften omfattas av avtalet och den långtgående användningsrätt som BT kräver. Frilansaren erhåller dock ingen rätt till någon form av tillkommande ersättning för sådant material trots den obegränsade användningsrätten. Inte heller kan frilansaren motsätta sig att tidigare inlämnat material omfattas av avtalet.

De rättigheter som BT förvärvar enligt avtalet upphör inte när frilansarens uppdrag för tidskriften har avslutats. Istället kräver BT en tidsobegränsad fortsatt användningsrätt för allt material som har skapats fram tills dess avtalet har upphört att gälla.

”- Bonnier Tidskrifters avtal är tveklöst ett av de värsta avtalen på marknaden just nu” säger Catharina Ekdahl, förbundsjurist på SFF.

Hon fortsätter: ”- Flertalet av klausulerna i avtalet måste anses vara direkt oskäliga. Fotograferna ges dessutom ingen möjlighet att i förhand få ta del av avtalet, utan avkrävs i princip att underteckna avtalet vid sittande möte med sin chefredaktör. De fotografer som vägrar acceptera villkoren erbjuds ingen förhandlingsmöjlighet och går därför istället helt miste om uppdragen. Vår avsikt från bildorganisationerna och Journalistförbundet är nu att avkräva Bonnier Tidskrifter en förklaring och omedelbar rättelse.” BLF instämmer i SFF:s jurist Catharina Ekdahls bedömning av avtalet, och att det visar på den näst intill rättslösa situation som enskilda upphovsmän kan tvingas in i genom den här typen avtal.