Före sommaren moderniserade vi i BLF våra stadgar. Det innebär att bildredaktörer nu kan bli medlemmar i BLF. Är du företagare och har merparten av din inkomst från bildredaktörsyrket kan du bli fullvärdig medlem. Är du anställd eller har en mindre del av din inkomst via bildredaktörsskapet
kan du bli en så kallad B-medlem. Eftersom bildredaktörer är en ny yrkeskategori finns alla möjligheter att vara med och påverka hur BLF på bästa sätt kan hjälpa och bistå dig i din yrkesroll. Här kan du läsa mer om medlemsansökan. Varmt välkommen till Bildleverantörernas Förening, BLF!

Styrelsen