Fyra månader har gått av den största nationella kris som drabbat Sverige på hundra år och vi bildskapare börjar skönja ett mönster vad gäller coronakrisens konsekvenser.

I isoleringens tid behövs alla sorters bilder och svenskarna konsumerar mer tidningar, TV och film när teatrar, gallerier, konsthallar, biografer och museer är stängda.

Ändå är det svåra tider för frilansande fotografer, filmare, illustratörer, animatörer och bild- och formkonstnärer. Mitt i det digitala utbudets överdåd uteblir uppdragen när frilansbudgetar kapas eller konstbudgetar halveras och mediaföretagen krisar.

Mediaföretagens kris beror givetvis inte på att de gör ett dåligt jobb eller att publiken inte efterfrågar deras innehåll, utan på att annonsintäkterna drastiskt krympt. Vilket också inneburit att frilansarna, med egen firma – det vill säga våra medlemmar förlorat sina uppdrag. Som bekant är det frilansarna som är de första som ryker när ekonomin stramas åt. För våra medlemmar som i princip alla jobbar som frilansare med enskild firma innebär det här mycket tuffa tider.

Och de krisstödspaket som regeringen hittills beslutat om för kulturen är tyvärr utformade på ett sätt som gör att bildskapare inte kan tillgodogöra sig dem. Krisstödens regelverk innefattar krav på att uppvisa exakta inkomstbortfall – i jämförelse med en begränsad period föregående år. Vilket innebär att stöden i sitt själva utformande ger sken av en oförståelse för hur bildbranschen fungerar. Våra medlemmar har oftast inte en jämn ström av inkomster på och inte många har lyckats pricka in att underteckna stora avtal just under de specifika månader som krävs av krisstödens regelverk. Att bildskapare glöms bort i utformandet av krisstöden ser vi medlemsorganisationer som ett tydligt symptom av att bildens värde ofta tappas bort när kulturpolitik läggs fram.

Bildskapare vet också att ett uppdrag leder till ett annat. Så ett inställt jobb kan få stora konsekvenser under en lång period för bildskapare. Därför ser vi medlemsorganisationer att vi går mot ännu tuffare tider där flera av våra medlemmar kan komma att tvingas lämna sina yrken. Vilket i förlängningen ger oss ett bildfattigare samhälle.

Att krisstöden inte heller utformats så att det går att kompenseras för intäktsbortfall i form av förlorad försäljning, gör att bildskapare som lever på att sälja sina verk faller helt utanför systemen.

Eftersom vi bildorganisationer vet att många medlemmar redan innan coronakrisen levde under knappa villkor, har vi lämnat åtskilliga konstruktiva förslag på åtgärder till regeringen. Det handlar om att vi bildskapare, som till största del driver våra verksamheter som enskild firma, ska inkluderas i de satsningar som presenterats. Utgångspunkt måste vara hur vår verksamhet, intäktsflöden och årsomsättning faktiskt ser ut. Och att det säkras för inkomstmöjligheter för bildskapare på lång sikt, även när krisen är över.

Sveriges samlade bildskapare är en vital kraft som kan bidra till att stärka och ena samhället i kristider. Samtidigt är det viktigt att i dessa tider stå upp för principen om armlängds avstånd och konstnärlig frihet och värna konsten och kulturen i sin egen rätt.

Enligt arbetsförmedlingens senaste rapport den 26 maj så är kultur och media en av de hårdast drabbade branscherna av coronakrisen. Dubbelt så många är inskrivna jämfört med samma period 11 mars – 24 maj, 6 700 personer varslades jämfört med 170 under samma period 2019. Bildskapare varslas sällan eftersom vi är antingen visstidsanställda eller egenföretagare, för oss uteblir uppdrag och intäkter direkt. Vi ingår alltså inte ens i siffrorna.

Våra medlemmar behöver jobb och uppdrag för att klara sig igenom krisen.

För vad vore tidningar utan fotografi eller serier, barnböcker utan bilder och konsthallar utan konst? Svenskt bildskapande håller en hög nivå. Vi har ett av de mest utvecklade högskolesystemet för bildskapare i världen. Vi har en ny generation bildskapare som ska ut i yrkeslivet. När framtidens bildskapare nu i dagarna tar sin examen från högre utbildningar i fotografi, film, media, illustration, form- och bildkonst har de ingen möjlighet att fysiskt möta sin publik. Frågan är vilken sorts arbetsmarknad och framtid de nu möter?

Det är hög tid att regeringen tar oss bildskapare och våra förslag på allvar.

Paul Vestergren

Ordförande Bildleverantörernas Förening

Ulrika Hyllert

Ordförande Journalistförbundet

Sara Edström    

Ordförande Konstnärernas Riksorganisation

Paulina Holmgren

Ordförande Svenska Fotografers Förbund

Ronny Knutsson

Ordförande Svenska Konstnärsförbundet

Josefine Engström

Ordförande Svenska Tecknare