Sara Skyttedal och Dagens Nyheter har överklagat domen angående tidningens publicering av Skyttedals Facebook-bilder. Nu prövas tingsrättens dom i Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt som nu meddelar att hovrätten kommer pröva tingsrättens dom.

Sara Skyttedals ombud Staffan Teste kommenterar beslutet med att Patent- och marknadsöverdomstolen nu kommer att ta ställning till hur vida bilder på varningsskylt för minfält och kaktus kan anses vara dagshändelse. I fall DN:s elektroniska sociala medier kan anses vara tidning och tidskrift. Om det inte för intrång i namnfrågan skall utgå skadestånd, och kan en privat facebooksida anses vara offentliggjord mm. Parterna skall inkomma med yttranden i slutet av februari.