Styrelsen i Bildleverantörernas Förening, BLF, har enhälligt beslutat att inte ingå något nytt avtal med Almega. Det innebär att det så kallade TU-avtalet, avtalet mellan fotografer och medieföretagen inom dagspressområdet, inte gäller från den 1 maj 2014. Anledningen till att vi på BLF inte längre kan vara en avtalspart är att Almega i förhandlingar krävt betydande prissänkningar, heter det i uttalandet från styrelsen.

”Vi har under en lång rad år varit tillmötesgående i förhandlingarna med Almega och på olika sätt moderniserat avtalet för att möta de svårigheter som branschen befinner sig i. Samtidigt gör de stora företagen inom avtalsområdet allt större vinster och att då gå med på prissänkningar låter sig inte göras. Våra medlemmar är ofta egenföretagare med oregelbundna uppdrag från sina uppdragsgivare. Då går det inte att sänka ett pris utan att få igen det i ett visst antal garanterade uppdrag, något som inte ryms inom tidigare avtal.
Att vi inte längre har ett avtal med Almega innebär förstås inte att du som fotograf och medlem i BLF ska stå utan stöd i dina förhandlingar. Tvärtom! Vi kommer att agera kraftfullt nu när vi inte är bundna av ett avtal som köparsidan mer använt som ett kollektivavtal än som ett enskilt avtal mellan BLF-medlem och uppdragsgivare.
Vi kommer att arbeta fram ett nytt förslag som du kommer att kunna erbjuda dina kunder.”
BLF: s ordförande Johan Främst:
– Vi har haft ingående samtal och förhandlingar med Almega. De har hävdat att de inte har råd att betala och har krävt prissänkningar. Det har inte växlats några hårda ord mellan parterna, men vi kan inte subventionera deras bransch in absurdum. En enig förhandlingsdelegation och styrelse har beslutat att inte ingå ett nytt avtal med Almega.
Vad kommer BLF att föreslå medlemmarna istället?
Putte Salminen, som inom styrelsen arbetar med det nya förslaget, förklarar:
Det blir ett ramförslag som liknar det gamla avtalet och som innehåller detaljerade förslag till ny prissättning. Det är en rekommendation till våra medlemmar att följa vid uppdrag inom dagspressen. Och det är i praktiken på den punkten ingen skillnad mot tidigare. I avtalen med Almega har det ju också stått att parterna kan komma överens om andra priser.