Användningen av bilder och video i olika medier ökar mycket snabbt. Hos både leverantörer och användare ställs samtidigt stora krav på att bildmaterial hanteras juridiskt korrekt.

TT Kompetens och BLF inleder därför ett samarbete för att genom utbildning öka kompetensen hos såväl Blf:s medlemmar som kunder och andra användare kring hantering av bildmaterial i olika former. TT Kompetens (som är en del av TT Nyhetsbyrån) producerar idag en rad utbildningar inom bland annat bildjuridik och bildproduktion.

Samarbetet innebär dels att Blf:s medlemmar får rabatt på TT Kompetensutbildningar dels att Blf aktivt marknadsför utbildningarna i sin rådgivning till kunder och andra intressenter.

 

Blf – www.blf.se

TT Kompetens – www.ttkompetens.se